Sala
13:0013:05
Rozpoczęcie konferencji
Piotr Rutkowski, Andrzej Rutkowski, Zbigniew I. Nowecki
 
5 min
13:0513:35
Nowotwory skóry — leczenie skojarzone w 2022 r.
Piotr Rutkowski, Katarzyna Kozak
30 min
13:3513:55
Wielośrodkowe wyniki leczenia uzupełniającego chorych na czerniaki
Joanna Placzke
20 min
13:5514:05
Przerwa 10 min
14:0514:15
Klinika Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych NIO-PIB w Warszawie — działalność w 2022 r.
Andrzej Rutkowski
10 min
14:1514:30
Chirurgia małoinwazyjna nowotworów układu pokarmowego — możliwości, ograniczenia, wyniki
Eryk Chrapowicki
15 min
14:3014:45
HIPEC — wskazania i wyniki terapii, obserwacje wypływające z doświadczenia ośrodka Leszek Zając
15 min
14:4515:00
Chirurgia guzów neuroendokrynnych trzustki oraz guzów nadnerczy — obserwacje wypływające z doświadczenia ośrodka
Radosław Samsel
15 min
15:0015:20
Co nowego w leczeniu skojarzonym nowotworów układu pokarmowego?
Lucjan Wyrwicz
20 min
15:2015:30
Przerwa 10 min
15:3015:45
Leczenie skojarzone raków piersi
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
15 min
15:4516:00
Leczenie młodych kobiet z rozpoznanym rakiem piersi
Katarzyna Pogoda
15 min
16:0016:15
Leczenie kobiet w podeszłym wieku z rozpoznanym rakiem piersi
Paweł Winter
15 min
16:1516:35
Klinika Chirurgii Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej NIO-PIB w Warszawie — działalność w 2022 r.
Zbigniew l. Nowecki
20 min
Copyrights © 2024 Via Medica